תקנון אתר האינטרנט Pockets

 

ברוכים הבאים לאתר "pockets. אנו שמחים שבחרת לעשות שימוש באתר שלנו, ומקווים שתנהו מהמוצרים שלנו.

 

  • מבוא

האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המאפשר, בין היתר, גם רכישת מוצרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

כתובת האתר  www.pockets.co.il(להלן "האתר") מנהל, בין היתר, חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים, המיוצרים על ידי Pockets (להלן "פוקטס").

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").

בעצם השימוש באתר, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כל שהוא. כל המבצע פעולה באתר והן גולש באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעיל האתר, ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור לעיל, או כל טענה אחרת מכל מין וסוד שהוא.

אין לעשות באתר כל שימוש בלתי חוקי שהוא.

 

  • אחריות

פוקטס שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר בכל עת.

יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כל שהוא באי אלו מהמוצרים, ואנו מצירים על כך.

במקרה כזה, זכאי הגולש לפנות לפוקטס ולהתריע על כך. פוקטס תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הגולש בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר בניכוי הוצאות המשלוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פוקטס, ומתוך רצון לפעול לפי שביעות רצונו המרבית של הגולש.

מוצרי פוקטס מיועדים לשימוש סביר והגיוני בהם ולמטרה המצוינת בהם בלבד. פוקטס לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים או שימוש בהם שלא למטרה לשמה נוצרו.

פוקטס אינה אחראית לכל נזק שיגרם לגולש בגין השימוש באתר, לרבות לא במקרים של נזקים לחומרה ו/או לתוכנות המחשב בהן הוא עושה שימוש, ובכלל זה גם לא במקרים של תקלות תקשורת או חשמל שונות.

נתוני האשראי – אינם נשמרים אצל פוקטס, ואינם בשליטתה. פוקטס אינה אחראית לכל מקרה של זליגת נתונים (בין אם אלו בידיה ובין אם לאו), לרבות במקרים של פריצה למחשביה ו/או למשרדיה, ולמעט אם הדבר נעשה ביודעין ובזדון על ידי פוקטס עצמה.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. פוקטס אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בגולש ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

בכל מקרה חבות פוקטס, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים שנמכרים על ידה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר, שהוזמן על ידי הגולש.

 

  • זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר, בתמונות המצולמות בו ובמוצרים המוצגים בו, לרבות ההשקעה הכלולה בו: עיצוב גרפי, מדיה, וידאו, קול והמידע הכלול בו הנם בבעלות בלעדית של חברת צ'יל קונספט ג'י טי בע"מ, בעלת השליטה בפוקטס (להלן פוקטס גם בסעיף זה).

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב של פוקטס לעצם הפרסום, להיקפו ולטיבו.

שמה של פוקטס, סימני המסחר שלה והעיצובים שלה הם נכסיה הבלעדיים של פוקטס, ואין בעצם השימוש באתר, בצפייה בו או בביצוע רכישה, כדי להקנות לגולש או לכל צד שלישי אחר זכות כלשהי בקניינה של פוקטס.

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד של הגולש, ולא למטרות מסחריות, אלא אם התקבלה הסכמה בכתב של האתר ו/או מי מטעמו לגורם ספציפי.

אין לעשות שימוש מסחרי, להעתיק, לפרסם או להציג את התוכן באתר או לפרסמו באתרים אחרים.

גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

פוקטס, מתירה למשתמש "להוריד"(download)  נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, ולמטרות השימוש באתר בלבד. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 

 

  • קניה באתר

קניה ו/או רכישה באתר מותנית בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה כלשונם.

לביצוע פעולת רכישה רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי ישראלי, מבין הכרטיסים אותם מקבל האתר, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

ביצוע קניה לבעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין .

פוקטס שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק שירות ו/או לא למכור מוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פוקטס רשאית לחסום את אפשרות השימוש באתר בכל מקרה של חשש כלשהו לשימוש באתר ו/או באמצעי תשלום שלא כדין ו/או שימוש בפועל בניגוד לכל דין.

בביצוע רכישה באתר מצהיר הגולש ומתחייב, כי הוא עושה שימוש באמצעי התשלום ובאתר בתום לב, ובהתאם לכל דין.

 

  • תשלום

התשלום יעשה בהתאם למחירי המוצרים המופיעים באתר. מחירים אלו עשויים להשתנות מעת לעת. המחירים באתר כוללים מע"מ. אין כפל מבצעים, אלא אם צויין במפורש אחרת.

ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי

האתר אינו מכבד קופונים ושוברים, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

לביצוע תשלום, יתבקש הגולש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני תקינה, מספר טלפון וכתובת למשלוח.

בעת ביצוע ההזמנה, הגולש יתבקש למסור גם את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי.

הגולש מתחייב לדאוג לכך, כי הבנק או חברת כרטיסי האשראי יעבירו לפוקטס את הסכום בו התחייב הגולש. במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר, והתברר כי המוצר אזל, הנהלת האתר מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית (על-פי בחירת פוקטס) ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי.

במקרים אלו, במידה והגולש יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והגולש יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.

מובהר, כי בכל מקרה מידה ולא תהיה הענות לפניות בתוך 2 ימי עסקים, שומרת לעצמה פוקטס את הזכות לבטל את אספקת הפריט החסר, וההזמנה תזוכה בהתאם.

 

  • משלוחים

אנו מבטיחים לעשות את מירב המאמצים לספק את ההזמנה בזמן הקצר ביותר, עם זאת המשלוחים מתבצעים על ידי צדדים שלישים, ואינם באחריות פוקטס.

משלוחים לרכישות באתר מבוצעים לאזורים בישראל, בהתאם לשירותי השליחים הזמינים לאותו האזור. מחירי המשלוחים, נקבעים על ידי צדדים שלישיים, ועשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לדרישות השוק, ומבצעים המשלוחים.

זהות חברת המשלוחים עשויה להשתנות מעת לעת.

הזמנות שיבוצעו בימי שישי, שבת ובערבי חג יטופלו ביום העסקים הראשון שלאחריהם.

במקרים בהם בחרתם בשליח עד הבית ומקום מגוריכם מוגדר כחריג על ידי מבצע השליחויות, פוקטס שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם הגולש, ולהתנות את ביצוע המשלוח בתוספת הדרושה במחיר לביצוע המשלוח. במקרה כזה, הגולש רשאי לשנות את שיטת המשלוח, או לבטלו.

פוקטס אינה אחראית לעיכובים במשלוחים, ואלו באחריות חברת השליחויות בלבד, ובהתאם לנהליו.

פוטקס מתחייבת, כי המוצרים ייצאו מחזקתה כשהם ארוזים באריזה המתאימה למשלוח.

קיימת אפשרות לאיסוף הפריט מסטודיו פוקטס בתיאום טלפוני מראש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין אחריות בגין איחורים הנגרמים, בשל מצב מלחמתי או כוח עליון.

 

  • מדיניות ביטולים והחזרות

בנוסף לאמור לעיל בכל הנוגע להשבת מוצרים פגומים, ניתנת לגולש גם האפשרות לבטל את העסקה שערך במלואה או בחלקה, וכן להחליף מוצרים, והכל בהתאם לאמור להלן.

ביטול: ניתן לבטל רכישת מוצרים שנרכשו דרך האתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית.

על מנת לבטל את העסקה, יש לשלוח הודעה בכתב לדואר האלקטרוני המופיע באתר זה, מהכתובת שניתנה במעמד הרכישה.

החלפת מוצרים: תתאפשר החלפת מוצרים שנרכשו דרך האתר בלבד עד 45 יום מיום ביצוע הרכישה בניכוי כל הוצאות המשלוח הנלוות להחלפה.

יש להחזיר את המוצרים המושבים, באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך.

עם קבלת המוצרים המושבים, אלו ייבדקו על ידי פוקטס, על מנת לוודא, שהם הוחזרו מבלי שנעשה להם כל שימוש באריזה חדשה ומקורית, וכן שהושבו כל חלקי המוצר.

האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, כשהוא ארוז באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו כל שימוש, חלה על הגולש בלבד.

במקרה של ביטול העסקה: רק לאחר החזרת המוצרים כאמור, יזוכה הגולש במחיר ששולם עבור המוצרים שהושבו. אין השבה של דמי המשלוח או של עלויות אריזה, אם חויבו. במידה ופוקטס הוציאה הוצאות כלשהן על השבת המוצר אליה – גם סכומים אלו יקוזזו מהסכום המושב.

במקרה של החלפה: יש לשלם שוב את עלות המשלוח החוזר, בהתאם לסוג המשלוח, כאמור בפרק הרלבנטי בתקנון זה, כתנאי למשלוח.

למרות האמור לעיל, פוקטס אינה מקבלת חזרה (לא כביטול ולא כהחלפה) מוצרים שיוצרו בהזמנה אישית, מוצרים שנעשו בהם שינויים אישיים, או מוצרים שאינם מוחזקים במלאי השוטף, ויוצרו בהזמנה מיוחדת, והכל בהתאם להוראות חוק להגנת הצרכן.

 

  • מדיניות פרטיות

פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

ברכישות באמצעות הטלפון הגולש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג pockets,  פוקטס, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי פוקטס.

יחד עם זאת, pockets משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הגולש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, ולמטרות שיווקיות שונות, וכן לצרכי פילוחים שונים, ניתוח מגמות או הצעת מוצרים נוספים. פוקטס רשאית להסתייע לצרכים אלו גם בצדדים שלישיים, שיהיו חשופים לנתוני הגולש (למעט נתוני כרטיס האשראי כאמור).

פוקטס תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של פוקטס, חידושים באתר, שליחת ניוזלטר. אלא אם יודיע הגולש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 

  • תנאים נוספים

בכל מקרה אשר בו, מחמת ″כח עליון″, נבצר יהא מפוקטס לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא פוקטס רשאית לבטל את הרכישה, כולם או חלקם, מבלי הצורך לפצות את הגולש למעט ההחזר הכספי של סכום הרכישה.

בסעיף זה ″כוח עליון″ משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות או חבלה כלשהי.

פוקטס שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת.

פוקטס שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה, באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

האתר הינו אתר דינאמי, ופוקטס רשאית לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

 

 

אנו מקווים מאוד, שתהנו מהאתר וממוצרינו.